Proclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende sub-sites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving.
Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl. Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website.
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl, of door u aan Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl door middel van een website van Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl, of anderszins langs elektronische weg.
Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl via deze website.
Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl berusten bij Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik.
Op alle foto’s berusten auteursrechten, en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur.

namens Spiegelfotografie.nl

Esther Snoeck